Mejsereden

Værdier

Hvem er vi?

Mejsereden er en lille hyggelig privat vuggestue i Grenaa på Vester Hesseldal 13 – 15 med plads til 24 børn i alderen 0 til 2 år. Vi er centralt beliggende i et roligt kvarter tæt på byens centrum og oplevelser i naturen.

Institutionen åbner i total renoverede lokaler med helt ny legeplads og med rigtig god plads både inde og ude. Der er en dejlig terrasse lige uden for stuerne med overdækning ved hver stue samt sandkasse med overdækning i direkte forbindelse med terrasse.

Inde er der fælles børnegarderobe, 2 stuer med hver deres toilet med hæve / sænke pusle pladser, fælles sal, personale toilet samt stor bygning med køkken, omklædning og mødelokaler mm.. I løbet af det første halve år kommer desuden en bygning med krybberum og skur til ladcykler mm.

Institutionen drives ud fra miljøvenlige tanker. Vi ønsker en grøn profil, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved, at vi ligger stor vægt på at vuggestuens børn samt personale kommer tæt på naturen. Vuggestuen er indrettet i hjemlig stil og med gode faciliteter for både børn og voksne.

Vi bestræber os på at skabe et hyggeligt og udfordrende miljø, hvor alle kan være trygge og glade. Mejsereden er en madpakkefri vuggestue og der serveres måltider med friske råvarer.

Vi går ture i området og lærer om naturen og trafikken.

Vi følger traditionernes forskellige årstider.

Vi hjælper børnene til selvhjulpenhed, så de f.eks. selv kan få deres overtøj på. Vi ønsker at det skal være et sted, hvor forældre og børn kan føle sig trygge.

Hvorfor vælge Mejsereden?

Gode vilkår

Grøn handleplan

mejsereden djursland

Uddannet personale

Leg og læring

Vores læreplan

Det at være barn har værdi i sig selv. Denne sætning gentages igen og igen i arbejdet med og omkring de styrkede læreplaner i dagtilbud. De tider hvor institutioner blev betragtet som selvstyrende strategiske enheder er slut. Nu arbejder alle dagtilbud i Danmark ud fra fælles kvalitetsmål, der måler på effekten for barnet.

I den styrkede pædagogiske læreplan beskriver vi, hvordan vi arbejder med pædagogisk kvalitet i Mejsereden. Vi arbejder med et højkvalitets dagtilbud, hvor samarbejdet mellem forældre og pædagogisk personale giver barnet de bedste vilkår for at udvikle sig i forhold til læring, trivsel, udvikling og dannelse.