Mejsereden

Venteliste

Optagelse på venteliste sker ved henvendelse til Mejsereden.

Ønskes opskrivning på ventelisten skal der sendes en mail til bogholderi@mejsereden.dk hvorefter i modtager en ventelisteseddel der skal udfyldes og returneres.
Der er også mulighed for et besøg i Mejsereden inden jeres barn skrives på venteliste. Ønskes dette kan Maria kontaktes på tlf. 54 33 26 01 for aftale om et besøg

Indmeldelse:
Ved indmeldelse udfyldes en pasningsaftale senest 1 måned før start.

Før pasningsstart:
Når aftalen om privat pasning i Mejsereden er godkendt opfordrer vi til et besøg, hvor vi aftaler hvilket bomærke barnet skal have, og udleverer en folder med information til forældrene.

Ca. 14 dage før start sender vi et velkomstbrev til barnet.

Ændring:
Ændring i aftalen eller udmeldelse skal ske med 1 måneds varsel.

Pladserne tildeles efter flg. kriterier:

  1. Aldersmæssig og kønsmæssig tilpasning af børnegruppen.
  2. Søskende har fortrinsret.
  3. Dato for optagelse på ventelisten.