Mejsereden

Generelle oplysninger

Forældreinformation

Der afholdes forældremøde / general forsamling en gang årligt hvor forældre bestyrelsen vælges.

På forældremødet er der generelle informationer om dagligdagen og typisk et debat emne/ tema, for at vi får kendskab til forældrenes holdninger til forskellige emner

Der tilbydes en årligt forældre samtale, hvor der informeres om barnets udvikling og trivsel, alle møder ligger inden for personalets normale arbejdstid og dermed vuggestuens åbningstid, så barnet kan passes af det øvrige personale under mødet

Hvis forældre eller vuggestue vurdere at der er behov for yderligere møder, er der altid mulighed for et kortere eller længere møde afhængig af problemstillingen, ligesom man altid er velkommen til at bede personalet om en kort snak under 4 øjne hvis der er en personlig besked der skal gives. Dog kan der være tider hvor personalet ikke har mulighed for at gå fra og der må i disse situationer aftales et andet tidspunkt

Vi opfordre til at forældrene informere os omkring særlige begivenheder i barnets nære familie så vi kan støtte op om barnets følelser omkring disse. Her tænker vi særligt på skilsmisser, dødsfald, familieforøgelser, flytninger og lignende

Kommunikation mellem forældre og vuggestue sker hovedsageligt gennem systemet Famly, der er en app der gratis kan hentes i App store og play butik, ved indmeldelse udleveres log ind oplysninger og forældrene skal udfylde oplysninger om barnet.

På Famly har man mulighed for at skrive beskeder til personalet, melde barnet syg eller fri, se Mejseredens kalender og se opslag fra hverdagen i vuggestuen.

Personalet laver stort set hver dag opslag om de aktiviteter der sker i vuggestuen, sammen med billeder eller små film fra aktiviteterne, så forældrene kan følge med i barnets hverdag.

Der er i Appen en support funktion hvor der er fri support i tilfælde af problemer med brugen af appen.

Sygdom

Ved sygdom eller uforudsete fridage skal der gives besked via Famly
Hvis barnet er syg kan vi ikke modtage det.
I tilfælde af at barnet bliver syg mens det er i institutionen, vurdere personalet om der er behov for at kontakte forældrene.

Det er sundhedsstyrelsens anbefalinger der ligger til grund for om barnet kan passes i vuggestuehaven, de kan ses her: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/boern/sygdomme/diverse/boernehave-syge-boern/

Vuggestuen måler med pande eller øretermometer barnets temperatur og det er denne måling der er afgørende for om barnet kan passes eller ej.
Der kan ved særligt smitsomme sygdomme kræves udtalelse fra læge om barnet må komme i institutionen.

Bemærk at lus også betyder at barnet ikke kan komme i vuggestuen før behandlingen er startet, men må gerne komme umildbart efter

Ferie

Alle børn har brug for ferie og vi opfordre derfor til at de afholder min 2 ugers sammenhængende sommerferie og samlet helst min 4-5 ugers ferie fordelt over året.

Mejsereden har kun enkelte lukke dage som er Dagen efter kristi himmelfartsdag, Grundlovsdag samt 24 og 31 . December.

I de typiske ferie perioder udsendes der dog via Famly en ferie tilbagemelding, hvor der skal udfyldes hvornår barnet holder ferie og hvornår det møder og går hjem de andre dage i den pågældende periode. Tilbagemeldingen bruges til at planlægge personalet i perioden så der kan afvikles mest muligt ferie blandt personalet i perioden, så vi opfordre til at udfylde tilbagemeldingen så korrekt som muligt.

Mellem jul og nytår er der kun nødpasning i vuggestuen

Forældrebestyrelse

Valg til forældrebestyrelsen inden udgangen af april i henhold til vedtægter. Der afholdes møde 4 gange årligt.

Mødetider

Inden start i Mejsereden udleveres månedsplan hvor mødetider og afhentningstider bedes udfyldt, så personalets mødetider kan justeres, efter hvornår behovet er der. Efterfølgende planlægges personalets mødetider ud fra statistik indhentet via Famly, og det er herefter kun ved markante ændringer i mødetider, I bedes gøre opmærksom på det – fx hvis barnet skal møde inden kl. 7.30

Personalet møder ind efter hvornår det første barn står til at møde, så det er vigtigt at give besked, hvis barnet en dag møder inden kl.7.30